បញ្ចប់ការបំបាត់កំហុសតាមទូរស័ព្ទចល័ត SMT Line បញ្ចប់

ក្រុមហ៊ុន Weldsmt បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន FUJI ដើម្បីបញ្ចប់ការតំឡើងនិងការដាក់ឱ្យដំណើរការខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទូរស័ព្ទដៃ SMT ចំនួន ៣ គ្រឿងហើយការតំឡើងនិងកំរៃជើងសាររបស់ម៉ាស៊ីនលក់ថាមពលអគ្គីសនីកំពូលទាំង ១០ ត្រូវបានបញ្ចប់។ សូមជូនពរអតិថិជនអាជីវកម្មកំពុងរីកចម្រើន!

1

2

3


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មីនា -២០២០